0

העגלה שלך ריקה

תנאים

אנא עיין בתנאים ובמדיניות הבאים בזהירות מכיוון שהם תנאי המכירה השולטים ברכישותיך ב- BRAINWAVZAUDIO.COM (להלן: BRAINWAVZ). הם קובעים את הזכויות והחובות שלך ביחס לרכישות שלך, כולל מגבלות וחריגות חשובות. ביצוע ההזמנה שלך ב- BRAINWAVZ מהווה את הסכמתך לכך שמדיניות זו חלה על ההזמנה, אז ודא שאתה מבין אותם לפני שאתה מבצע את ההזמנה.

הסכם תנאי שימוש

אנא קרא את התנאים וההגבלות האלה בזהירות.

הסכם תנאי שימוש זה ("ההסכם") מתאר את התנאים וההגבלות החלים על השימוש באתר BRAINWAVZ אשר מזוהה על ידי איתור המשאבים האחיד www.brainwavzaudio.com ("האתר"). הסכם זה נכרת בינך כמשתמש באתר ("המשתמש") ובעל האתר ("BRAINWAVZ").

1. יישום וקבלת התנאים וההגבלות.

לעניין הסכם זה, "משתמש" הוא כל אדם אשר ניגש לאתר לכל מטרה שהיא, ללא קשר לשאלה האם המשתמש האמור נרשם באתר כמשתמש רשום או אם המשתמש האמור הוא לקוח משלם עבור שירות ספציפי הניתן על ידי BRAINWAVZ או כל אחת משלוחותיה. משתמש כולל את המשתמש המשתמש באתר זה וכל ישות משפטית אשר עשויה להיות מיוצגת על ידי אדם כזה בסמכות ממשית או לכאורה.

על ידי גישה לאתר או שימוש בו, אתה מסכים בזאת לקבל את התנאים וההגבלות המפורטים בהסכם זה כמשתמש. אתה מחויב לתנאים ולהגבלות של הסכם זה ביחס לגישתך או לשימושך באתר זה ובכל שדרוג, שינוי, הוספה או שינוי באתר זה. אם אינך מקבל את כל התנאים וההגבלות של הסכם זה, אנא אל תשתמש באתר זה.

BRAINWAVZ רשאית לשנות הסכם זה בכל עת על ידי פרסום ההסכם המתוקן והמתוקן באתר. ההסכם המתוקן והמתוקן יכנס לתוקף מיד עם פרסומו. פרסום על ידי BRAINWAVZ של ההסכם המתוקן והמתוקן והמשך השימוש שלך באתר ייחשב כקבלת התנאים המתוקנים. לא ניתן לשנות הסכם זה אחרת, אלא בכתב על ידי קצין מורשה של BRAINWAVZ.

כאשר אתה מבקר ב- BRAINWAVZ או שולח בקשות לקוחות (כרטיס תמיכה) ל- BRAINWAVZ, אתה מתקשר עם BRAINWAVZ באופן אלקטרוני. אתה מסכים לקבל תקשורת מ- BRAINWAVZ באופן אלקטרוני. BRAINWAVZ יתקשר איתך באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות פרסום הודעות באתר זה.

2. משתמשים בדרך כלל.

משתמשים רשאים להשתמש באתר זה אך ורק למטרות אישיות או פנימיות שלהם. כל משתמש מסכים כי לא יעתיק, ישכפל או יוריד מידע, טקסט, תמונות, קטעי וידיאו, ספריות, קבצים, מאגרי מידע או רשימות הזמינים באתר או באמצעותו ("תוכן BRAINWAVZ") לצורך מכירה מחודשת או הפצה מחדש של תוכן BRAINWAVZ, דיוור המוני (באמצעות מיילים, הודעות טקסט אלחוטיות, דואר פיזי או אחר), הפעלת עסק המתחרה ב- BRAINWAVZ, או ניצול מסחרי אחר של תוכן BRAINWAVZ. אחזור שיטתי של תוכן BRAINWAVZ מאתר זה כדי ליצור או לקמפל, באופן ישיר או עקיף, אוסף, אוסף, מסד נתונים או ספריה (בין אם באמצעות רובוטים, עכבישים, מכשירים אוטומטיים או תהליכים ידניים) ללא אישור בכתב של BRAINWAVZ. בנוסף, השימוש בתכנים או בחומרים לכל מטרה שלא מותרת במפורש בהסכם זה אסור.

חלק מתוכן BRAINWAVZ המוצג באתר זה מסופק או פורסם על ידי צדדים שלישיים ("תוכן צד שלישי"). BRAINWAVZ אינו המחבר של תוכן צד שלישי, בין אם הוא תרם על ידי משתמשים אנונימיים או משתמשים רשומים. כל תוכן של צד שלישי הוא באחריותו הבלעדית של הצד שסיפק את התוכן. BRAINWAVZ אינה אחראית לדיוק, לתקינותם, לחוקיותם או לאמיתותם של כל תוכן של צד שלישי, ולא תהיה אחראית כלפי משתמש כלשהו בקשר לתלותו של משתמש כזה בתכני צד ג 'כאמור. בנוסף, BRAINWAVZ אינה אחראית לביצוע פעולות משתמש כלשהן באתר, ולא תהיה אחראית כלפי אדם כלשהו בקשר לכל נזק שייגרם לאדם כלשהו כתוצאה מהתנהגותו של משתמש כזה.

BRAINWAVZ עשויה לאפשר למשתמשים גישה לתכנים, מוצרים או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים באמצעות היפר-קישורים (בצורה של קישור מילים, באנרים, ערוצים או אחרת) לאתר של צד שלישי כאמור. אתה מוזמן לקרוא את התנאים וההגבלות של אתרים כאלה ו / או את מדיניות הפרטיות לפני שתשתמש באתרים כאלה כדי להיות מודע לתנאי השימוש שלך באתרים כאלה. המשתמש מודה כי ל- BRAINWAVZ אין שליטה על אתר אינטרנט של צד שלישי כאמור, אינו עוקב אחר אתרים כאלה, ו- BRAINWAVZ לא תהיה אחראית או אחראית כלפי מישהו לאתר כזה, או לכל תוכן, מוצרים ושירותים שזמינים באתר כזה.

BRAINWAVZ שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לשלול או ליצור גישה שונה לאתר ולתכונותיו ביחס למשתמשים שונים, או לשנות אחת מהתכונות או להציג תכונות חדשות ללא הודעה מוקדמת. כל משתמש מודה כי חוסר יכולת להשתמש באתר באופן מלא או חלקי מכל סיבה שהיא עשויה להשפיע לרעה על עסקיו. כל משתמש מסכים בזאת כי בשום מקרה BRAINWAVZ לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או צדדים שלישיים כלשהם בגין חוסר יכולת להשתמש באתר (בין אם בשל הפרעה, גישה מוגבלת, שינויים או סיום של תכונות כלשהן באתר או אחרת), כל עיכובים, אי דיוקים, שגיאות או מחדלים ביחס לתקשורת או שידור כלשהם, או כל נזק (ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר) הנובע משימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר או בכל אחד מתכונותיו.

אף משתמש לא יתחייב בתכנית כלשהי לפגוע בשלמות מערכות המחשוב או הרשתות המשמשות את BRAINWAVZ ו / או כל משתמש אחר ואף משתמש לא ינסה להשיג גישה בלתי מורשית למערכות מחשב או רשתות כאלה.

אנו קוראים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של BRAINWAVZ המסדירה את ההגנה והשימוש במידע של כל משתמש שברשות BRAINWAVZ ו / או שלוחותיו. כל משתמש מקבל בזאת את מדיניות הפרטיות ואת כל העדכונים והתיקונים אליה. כל משתמש מאשר כי BRAINWAVZ עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת ובלבד ש- BRAINWAVZ תגיש את הגרסה המעודכנת של מדיניות הפרטיות באתר בכל עת. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כהסכמתך למדיניות הפרטיות המוצגת אז באתר בעת השימוש כאמור.

כתנאי לגישה שלך לשימוש ב- BRAINWAVZ, אתה מסכים שלא תשתמש בשירות BRAINWAVZ כדי להפר את זכויות הקניין הרוחני או זכויות לגיטימיות אחרות של אחרים בכל דרך שהיא. BRAINWAVZ ו / או שלוחותיה יסגרו בנסיבות מתאימות את חשבונות המשתמשים אשר מפרים שוב ושוב את זכויות היוצרים, או זכויות קניין רוחני אחרות, או זכויות לגיטימיות אחרות של אחרים. בנוסף, BRAINWAVZ ו / או שלוחותיה שומרים לעצמה את הזכות לסיים את חשבון המשתמש בכל הפרה אחת של זכויותיהם של אחרים בשילוב עם השימוש בשירות BRAINWAVZ, או אם BRAINWAVZ סבורה שהתנהגות המשתמש מזיקה לאינטרסים של BRAINWAVZ, שלוחותיה, או משתמשים אחרים, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של BRAINWAVZ, עם או בלי סיבה.

3. משתמשים רשומים

כל משתמש אשר מילא והגיש טופס הרשמה באופן מקוון באתר או במצב לא מקוון על ידי מסירת המידע שלו (כגון שם, כתובת, מספר טלפון ופקס, כתובת דוא"ל, פרטי עסקיו וכו ') ל BRAINWAVZ או לקבוצת BRAINWAVZ אחרת חברה המספקת את השירותים הספציפיים הרלוונטיים היא משתמש רשום באתר ("משתמש רשום"). חשבון ("חשבון") יוקם לכל משתמש רשום ולכל משתמש רשום יוקצה כינוי משתמש ("מזהה משתמש") וסיסמה ("סיסמה") לצורך כניסה לחשבונו שלו.

אם המשתמש הרשום הוא ישות עסקית, אתה מצהיר כי (א) יש לך הסמכות לחייב את הישות להסכם זה; (ב) הכתובת בה אתה משתמש בעת ההרשמה היא מקום העסק העיקרי של גוף עסקי כאמור; ו- (ג) כל המידע האחר שהוגש ל- BRAINWAVZ ושלוחותיו במהלך תהליך ההרשמה הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא. לעניין הוראה זו, סניף או נציגות לא ייחשבו כישות נפרדת ומקום העסק העיקרי שלו ייחשב כמשרדו הראשי.

על ידי הפיכתך למשתמש רשום, אתה מסכים להכללת הנתונים האישיים שלך במאגר הקונים שלנו. BRAINWAVZ עשויה לשלוח אליך מיילים או ליצור איתך קשר אחרת באמצעות הנתונים האישיים שלך כל מידע ש- BRAINWAVZ היה רוצה להעביר לך.

BRAINWAVZ או שלוחותיה רשאיות להשעות או לסיים את חשבון המשתמש הרשום בכל עת על ידי מתן הודעה לא פחות מ 24 שעות למשתמש הרשום; בתנאי, עם זאת, כי אין צורך בהודעה לצורך סיום כאמור אם (א) בקביעת BRAINWAVZ, יש הפרה כלשהי של הוראות הסכם זה על ידי המשתמש הרשום; או (ב) ל- BRAINWAVZ יש סיבה סבירה לחשוד שכל מידע שנמסר על ידי משתמש רשום אינו נכון, אינו מדויק או שאינו עדכני או מלא, או (ג) BRAINWAVZ סבור כי פעולות המשתמש הרשום עשויות לגרום לאובדן כספי או לחבות משפטית כלפי רשום כאמור. מִשׁתַמֵשׁ.

משתמש רשום אינו רשאי למכור, לנסות למכור, להציע למכור, לתת, להקצות או להעביר בדרך אחרת חשבון, מזהה משתמש או סיסמה לצד שלישי ללא הסכמת BRAINWAVZ מראש ובכתב. BRAINWAVZ רשאית להשעות או לסיים את חשבונו של משתמש רשום או העובר של משתמש רשום במקרה של מכירה, הצעה למכירה, מתנה, הקצאה או העברה בניגוד לסעיף זה.

על אף סעיף 3.1 לעיל, BRAINWAVZ רשאית לסרב לרישום ולשלול הוצאת חשבון ומזהה משתמש וסיסמא משויכים לכל משתמש מכל סיבה שהיא.

במקרה שלמשתמש כלשהו יש מחלוקת עם צד כלשהו לעסקה, משתמש כזה מסכים לשחרר ולשפות את BRAINWAVZ (ואת סוכנינו, שלוחותינו, דירקטורים, נושאי משרה ועובדים) מכל טענות, דרישות, פעולות, הליכים, עלויות, הוצאות ונזקים (כולל ללא הגבלה כל נזק ממשי, מיוחד, אגבי או תוצאתי) הנובע מעסקה כזו או קשורה אליה.

4. הגבלת האחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק, התכונות והשירותים באתר ניתנים על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שיש ", ו- BRAINWAVZ מתנער בזאת במפורש מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל אך לא מוגבלת לכל אחריות למצב, איכות, עמידות, ביצועים, דיוק, אמינות, סחירות או התאמה למטרה מסוימת. כל האחריות, המצגים, התנאים, ההתחייבויות והתנאים כאמור אינם נכללים בזאת.

בהיקף המקסימלי המותר על פי החוק, BRAINWAVZ אינה מציינת שום אחריות או אחריות בדבר תוקף, דיוק, תקינות, אמינות, איכות, יציבות, שלמות או נכונות מדויקת של מידת המידע המדויק. התעשייה, הייבוא, הייצוא, ההפצה, ההצעה, התצוגה, הרכישה, המכירה ו / או השימוש במוצרים או שירותים המוצעים או מוצגים באתר אינם פוגעים בזכויות צד שלישי כלשהן; ו- BRAINWAVZ לא נותנים שום מצג או התחייבות לכל סוג שהוא הנוגע לכל מוצר או שירות המוצעים או מוצגים באתר.

כל חומר שהורד או הושג בדרך אחרת דרך האתר נעשה על פי שיקול דעתו והסיכון הבלעדי של כל משתמש וכל משתמש אחראי באופן בלעדי לכל נזק במערכת המחשב שלו או לאובדן נתונים הנובע מהורדת חומר כזה. שום ייעוץ או מידע, בין אם בעל פה ובין בכתב, שהושג על ידי משתמש כלשהו מ- BRAINWAVZ או דרך האתר או ממנו, לא ייצור אחריות כלשהי שאינה מפורשת כאן.

בשום פנים ואופן לא תהיה BRAINWAVZ אחראית לעיכוב או כישלון או שיבוש של התוכן או השירותים המועברים דרך האתר הנובעים ישירות או בעקיפין ממעשי טבע, כוחות או גורמים שאינם בשליטתו הסבירה, כולל ללא הגבלה, כשלים באינטרנט, מחשב, טלקומוניקציה או כל כשל בציוד אחר, כשלים בחשמל, שביתות, סכסוכי עבודה, פרעות, התקוממויות, הפרות אזרחיות, מחסור בעבודה או בחומרים, שריפות, שיטפון, סערות, פיצוצים, מעשי אלוהים, מלחמה, פעולות שלטוניות, פקודות ביתיות או בתי משפט או ערכאות זרות או אי ביצוע של צדדים שלישיים.

כל משתמש מסכים בזאת לשיפוי ולהצלת BRAINWAVZ, שלוחותיה, דירקטורים, נושאי משרה ועובדיה ללא נזק, מכל הפסד, תביעות, התחייבויות (לרבות עלויות משפטיות על בסיס שיפוי מלא) העשויים לנבוע משימוש של משתמש כזה באתר ( כולל אך לא מוגבל להצגת פרטי משתמש כאמור באתר) או מהפרתו של אחד מהתנאים וההגבלות של הסכם זה. כל משתמש מסכים בזאת לשפות ולחסוך את BRAINWAVZ, שלוחותיה, דירקטורים, נושאי משרה ועובדיה ללא נזק, מכל הפסד, תביעות, התחייבויות (לרבות עלויות משפטיות על בסיס שיפוי מלא) העלולים לנבוע מהפרת כל מצג כלשהו ו אחריות שניתנה על ידי המשתמש ל- BRAINWAVZ. כל משתמש מסכים בזאת לפצות ולהציל את BRAINWAVZ, שלוחותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה והעובדים בה, ללא כל הפסדים, כל תביעות, תביעות, התחייבויות (לרבות הוצאות משפט על בסיס שיפוי מלא) העלולים להיווצר, במישרין או בעקיפין, כ תוצאה של טענות כלשהן שטענו תובעי זכויות צד ג 'או צדדים שלישיים אחרים הנוגעים למוצרים המוצעים או מוצגים באתר. כל משתמש מסכים בזאת כי BRAINWAVZ אינה אחראית ולא תהיה כל אחריות כלפיו, לכל חומר שפורסם על ידי אחרים, לרבות חומר מכפיש, פוגעני או אסור וכי הסיכון לנזק מחומר כזה מוטל על כל משתמש. BRAINWAVZ שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, לקחת את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל נושא שאינו כפוף לשיפוי מצדך, ובמקרה כזה תשתף פעולה עם BRAINWAVZ בביטול כל הגנה זמינה.

BRAINWAVZ לא תהיה אחראית לכל נזק מיוחד, ישיר, עקיף, עונשי, מקרי או תוצאתי או כל נזק שהוא (לרבות אך לא רק לנזקים בגין אובדן רווחים או חסכונות, הפרעה עסקית, אובדן מידע), בין אם בחוזה, רשלנות , עוולה או אחרת או כל נזק אחר הנובע מכל אחד מהבאים:

  • השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר.
  • כל פגם בסחורות, דוגמאות, נתונים, מידע או שירותים שנרכשו או הושגו ממשתמש או מספק שירותי צד שלישי דרך האתר.
  • הפרת זכויות צד שלישי או תביעות או דרישות שייצור, ייבוא, ייצוא, הפצה, הצעה, רכישה, מכירה ו / או שימוש במוצרים המשתמשים המוצעים או מוצגים באתר עשויים להפר או עשויים להפר את הפרה השלישית. זכויות המפלגה; או טענות מצד כל צד כי הם זכאים להגנה או לשיפוי ביחס לטענות זכויות, דרישות או תביעות מצד תובעי זכויות צד ג '.
  • גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים לנתונים או למידע פרטי של כל משתמש.
  • הצהרות או התנהלות של כל משתמש באתר; אוֹ
  • כל העניין הנוגע לשירותי פרימיום אולם יתעורר, לרשלנות.

על אף כל האמור לעיל, האחריות המצרפית של BRAINWAVZ, עובדיה, סוכניה, שלוחותיה, נציגותיה או כל מי מטעמה ביחס לכל שימוש בכל התביעות הנובעות מהשימוש באתר או משירות BRAINWAVZ תהיה מוגבלת ל סכום העמלות הגדול ביותר (א) שמשלם המשתמש ל- BRAINWAVZ או שלוחותיו בתקופת 12 החודשים שקדמה לפעולה שהולידה אחריות ו- (ב) 100 דולר HK. המשפט הקודם לא ימנע את דרישת המשתמש להוכיח נזקים ממשיים. יש להגיש את כל התביעות הנובעות מהשימוש באתר או משירות BRAINWAVZ תוך שנה (1) מיום עליית עילת התביעה.

5. זכויות קניין רוחני

BRAINWAVZ הוא הבעלים היחיד או בעל הרישיון החוקי של כל הזכויות באתר ובתוכן BRAINWAVZ. האתר ותוכן BRAINWAVZ מגלמים סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני המוגנים תחת זכויות יוצרים ברחבי העולם וחוקים אחרים. כל זכויות הקניין, הבעלות והקניין הרוחני באתר ובתוכן BRAINWAVZ יישארו בידי BRAINWAVZ, שלוחותיה או נותני הרישיון שלה לתוכן BRAINWAVZ, לפי העניין. כל הזכויות שלא נתבעו אחרת על פי הסכם זה או על ידי BRAINWAVZ שמורות בזאת.

"BRAINWAVZ", "BRAINWAVZAUDIO", "BRAINWAVZAUDIO.COM" וסמלים ולוגואים קשורים הם סימנים מסחריים רשומים או סימני מסחר או סימני שירות של BRAINWAVZ, בתחומי שיפוט שונים ומוגנים על פי חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים. העתקה, שינוי, שימוש או פרסום של סמלים אלה אינם מורשים.

6. מדיניות החזרה

אנא עיין במדיניות זו בקפידה מכיוון שהם תנאי המכירה השולטים ברכישותיך ב- BRAINWAVZ. הם קובעים את הזכויות והחובות שלך ביחס לרכישות שלך, כולל מגבלות וחריגות חשובות. ביצוע ההזמנה שלך ב- BRAINWAVZ מהווה את הסכמתך לכך שמדיניות זו חלה על ההזמנה, אז ודא שאתה מבין אותם לפני שאתה מבצע את ההזמנה.

כל החזר, בין אם זה להחזר או תיקון, חייב להישלח עם מעקב וביטוח, על חשבון הקונים. BRAINWAVZ אינה אחראית לפריטים החוזרים שניזוקו או אבדו, לא יוצע פיצוי.

ישנה מדיניות החזר של 30 יום להחזר מלא פחות עלות משלוח בפועל על כל הפריטים שלנו. שים לב כי על הקונה לשלם את המשלוח חזרה אם אתה שולח לקבלת החזר כספי

פגום עם ההגעה:

פריטים פגומים במהלך 30 הימים הראשונים, BRAINWAVZ יחזיר את עלויות דמי המשלוח חזרה עד 20 דולר ארה"ב.

משלוח יוחזר רק אם מחליפים את הפריט.

על הקונה לשלם עבור המשלוח ועליו לשמור עותק של הקבלה. BRAINWAVZ יחזיר לאחר שהחבילה תגיע אלינו.

החזר פריט שגוי שהתקבל:

אם הפריט שקיבלת שונה לחלוטין מזה שהזמנת, אנא פנה אלינו באמצעות מערכת כרטיסי התמיכה וספק לנו את הוכחת התמונה לשגיאה. לקונים יש שלושה ימים מקבלת הסחורה לתבוע פריט שהתקבל שגוי.

BRAINWAVZ תחזיר את עלות המשלוח עד $ 20.00 דולר.

עבור הפריט השגוי, אם אתה מצליח למצוא בו שימוש ומעדיף לשמור עליו, אתה יכול להציע לנו ואנו מציעים לך הנחה מסוימת לקנייתו.

לאחר קבלת המוצר השגוי, אנא הוסף לנו הוכחות להלן:

  • התמונות או הסרטון של הפריטים הלא נכונים
  • התמונות, הסרטון או צילום המסך המציגים את התקלה של הפריט / ים הפגומים

מכיוון שקבוצות שונות של המוצרים שסופקו, לוגו הפריט או האריזה שקיבלת עשויים להיות שונים מאלה המוצגים באתר שלנו. אם כל הפונקציות או המראה של המוצר התבררו כנכונים, אנא הבין שהמקרה לא ייכלל במדיניות זו.

החזר מוצרים לא מרוצים

אם אינך מרוצה מסיבה כלשהי עם הרכישה שלך, אז פשוט החזיר אותה תוך 30 יום מיום הקבלה לקבלת החזר כספי או החלפה. אם ההחזרה אינה תוצאה של טעותנו, הלקוחות יידרשו לכסות את עלות המשלוח לשני הכיוונים. ובבקשה וודא שהפריטים שאתה שולח אלינו נמצאים באריזה המקורית, והסחורה נמצאת באותו מצב.

לא יתקבלו החזרות לאחר 30 הימים הראשונים.

ההנחה היא שקונה עשה את כל המחקרים הדרושים על המוצר שהוא מעוניין לרכוש ולהבין מה הוא יכול ומה לא יכול לעשות. BRAINWAVZ אינה אחראית לקונים שאינם מרוצים מכיוון שהקונה לא מבצע מחקר נכון על המוצר שנרכש.

החזר לא נאסף/לא ניתן למסירה/סורב:

כל חבילה שהוחזרה ל-Brainwavz על ידי מובילי הדואר בגין אי מסירה ללקוח תוחזר בניכוי עלויות המשלוח בפועל ודמי חידוש מלאי של 10%.

כתובת להחזרות:

GPGS
PO Box 62515
סניף דואר קווון טונג
טונג קאולון
הונג קונג

7. אַחֲרָיוּת

מוצרי Brainwavz מכוסים באחריות מלאה מיום הרכישה (אלא אם כן צוין אחרת), ראה עמודי מוצר בודדים או אריזות מוצר לקבלת פרטי אחריות.

האחריות מכסה רק פגמים בעבודה ולא נזק באמצעות שימוש במוצר. על הקונים ליצור קשר: help@yourbrainwavz.com לסיוע באחריות.

8. אחריות משלוח מוגבלת:

BRAINWAVZ אינה אחראית לעיכובים במשלוח הנגרמים על ידי סניף הדואר, לא יוצע פיצוי ובמקרה של סכסוך PayPal או החזר כספי בכרטיס אשראי, הקונה מסכים לא להחזיק את BRAINWAVZ באחריות לכל עיכוב במשלוח שנגרם על ידי סניף הדואר. כל עוד מידע המעקב מופיע באתר הונג קונג פוסט.

הקונים מבינים שהם עשויים להתגורר במדינה שלא תאפשר מעקב פנימי אחר חבילות דואר אוויר רשומות ולא תשא אחריות על BRAINWAVZ על היעדר מידע מעקב מקוון. קונים יכולים למצוא רשימה של מערכות דואר המאפשרות מעקב מקוון כאן בתיבה הנפתחת, אם מערכת דואר רשומה שצוינה לאפשר מעקב מקוון כבר לא מספקת מעקב מקוון לחבילות בינלאומיות נכנסות, הקונה שוב לא יחזיק את BRAINWAVZ באחריות.

בשום פנים ואופן לא יקנה הקונה ש- BRAINWAVZ ישלם עבור כל מכס שיוטל עליו. צפוי כי קונה כבר מודע לרגולציה של מיסוי המכס ולמיסוי עבור ארצם בעת הרכישה.

BRAINWAVZ מספק רק מסגרת זמן גסה למשך כמה זמן חבילות יכולות להגיע למיקומים שונים, אולם זו אינה סוג של ערבות.

גידולים עונתיים בהיקף הדואר שמטפל בדואר יכולים לגרום לחבילה לקחת יותר זמן להגיע.

בשום פנים ואופן לא תהיה BRAINWAVZ אחראית לעיכובים בדואר.

חבילה שהוחזרה:

אם החבילה תחזור ל- BRAINWAVZ בשל היותה כתובת שלא נדרשה או שגויה, הקונה יצטרך להחזיר את עלויות המשלוח בפועל בכדי שהחבילה תישלח אליהם. במידה וקונה לא ירצה להחזיר את עלות המשלוח, יונפק החזר בניכוי דמי משלוח ודמי מלאי מחדש.

BRAINWAVZ תשלח לכתובת הנקובה בחלק 'כתובת למשלוח' בהזמנת קונים. הקונים מצפים למסור את כתובתם המלאה בחלק 'כתובת למשלוח' בהזמנתם.

אם BRAINWAVZ תטעה בתווית המשלוח, BRAINWAVZ ישלח את החבילה לקונה עלותנו.

9. פריטי מתנה בחינם:

ניתן להציע פריטי מתנה בחינם על מוצרים שונים, אלה כפופים לזמינות המלאי. אם מתנות בחינם אלה חסרות BRAINWAVZ לא תציע פיצוי בשום צורה שהיא או תשלח מתנות חסרות לקונה.

10. כללי

הסכם זה ומדיניות הפרטיות מהווים את כל ההסכם בין המשתמש לבין BRAINWAVZ ביחס לשימוש באתר ומסדיר אותו, במקום כל הסכמה קודמת בכתב או בעל פה ביחס לאותו נושא זה.

אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיתפס כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה כזו תושמע וההוראות האחרות ייאכפו.

הכותרות הן למטרות ייחוס בלבד, ואין בהן כדי להגדיר, להגביל, לפרש או לתאר את היקף או היקף סעיף זה.

כישלונה של BRAINWAVZ לאכוף זכות כלשהי או כישלון לפעול ביחס להפרה כלשהי של משתמש במסגרת הסכם זה, לא יוותר על זכות זו ואינו מוותר על זכותו של BRAINWAVZ לפעול בגין הפרות עוקבות או דומות.

ל- BRAINWAVZ תהיה הזכות להקצות הסכם זה (כולל כל הזכויות, הכותרות, ההטבות, האינטרסים וההתחייבויות והחובות שלו בהסכם זה). המשתמש לא רשאי להקצות, באופן חלקי או חלקי, הסכם זה לאף אדם או ישות.

הסכם זה יחול על פי חוקי האזור המינהלי המיוחד בהונג קונג ("הונג קונג") ללא התחשבות בהוראות סתירת החוק. הצדדים להסכם זה נכנעים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בהונג קונג.

אם ישנה התנגשות בין הגרסה האנגלית לבין גרסה בשפה אחרת של הסכם זה, הגרסא בשפה האנגלית תישמר.

5% הנחה על קופון